ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

 

Το Atlantis Hotel καλωσορίζει ταξιδιώτες με κατοικίδια και προσφέρει φιλοξενία των επισκεπτών του. Το Atlantis εφαρμόζει την κάτωθι πολιτική κατοικιδίων και έχει σχεδιαστεί με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Η υπογραφή της κατωτέρω πολιτικής κατοικιδίων είναι υποχρεωτική για την παραμονή σας στο κατάλυμα και σας δεσμεύει κατά τη διάρκεια παραμονής σας σε αυτό.

A. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

1. Το κατάλυμα Atlantis Hotel επιτρέπει την παραμονή σκύλων μικρού μεγέθους (έως 10 κιλά), μεσαίου μεγέθους (έως 25 κιλά) και μεγάλου μεγέθους (αυστηρά έως 35 κιλά) καθώς και την παραμονή μικρών θηλαστικών τα οποία τηρούνται σε κλουβιά και δεν εξέρχονται αυτών. Λοιποί τύποι κατοικιδίων όπως ενδεικτικά γάτες, πουλιά, ερπετά απαγορεύονται.

2. Σε κάθε ενοικιαζόμενο δωμάτιο επιτρέπεται αυστηρά η παραμονή μέχρι ενός κατοικιδίου ζώου.

3. Επισκέπτες με κατοικίδια υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του κατοικιδίου που συνοδεύουν από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο. Το Atlantis Hotel δικαιούται να ζητήσει επίδειξη ενημερωμένου βιβλιαρίου υγείας κατοικιδίου ανά πάσα στιγμή.

4. Η παραμονή επιθετικών κατοικιδίων απαγορεύεται ρητά. Το κατάλυμα διατηρεί κάθε δικαιώμα αποβολής πελατών που συνοδεύουν κατοικίδιο το οποίο εκδήλωσε επιθετική συμπεριφορά έναντι προσωπικού του καταλύματος ή άλλων επισκεπτών.

B. ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

1. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για τον καθαρισμό των απορριμμάτων των κατοικίδιων τους στο εσωτερικό του καταλύματος καθώς και σε όλους του χώρους της ιδιοκτησίας του.

2. Τα κατοικίδια θα πρέπει να δεσμεύονται ή να περιορίζονται σε κάθε περίπτωση σε κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου ή επί του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η κυκλοφορία κατοικίδιων χωρίς λουρί ή ασυνόδευτων κατοικιδίων.

3. Τα κατοικίδια θα πρέπει να επιτηρούνται συνεχώς και σε κάθε χώρο του καταλύματος.

4. Εάν ένα κατοικίδιο έχει μείνει χωρίς επιτήρηση και ενοχλεί άλλους επισκέπτες, θα λάβετε μια προειδοποίηση από το κατάλυμα. Στη δεύτερη παραβίαση, θα υποστείτε μια χρέωση 100 ευρώ (€ 100) από τη διεύθυνση του καταλύματος. Ως παραβίαση επιτήρησης θεωρείται ρητά και το συνεχόμενο γάβγισμα σε ώρες κοινής ησυχίας ήτοι 13:30 – 17:00 και 21:00 – 10:00.

5. Απαγορεύεται ρητά για τους επισκέπτες να αφήνουν τα κατοικίδια τους στα μπαλκόνια του ενοικιαζόμενου δωματίου και στο δωματιο.

6. Χρησιμοποιήστε την ειδική πινακίδα «ΣΚΥΛΟΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ» στην πόρτα σας για να ενημερώσετε το προσωπικό καθαριότητας του ξενοδοχείου ότι στο δωμάτιο βρίσκεται το κατοικίδιο σας.

7. Απαγορεύεται αυστηρά η 24ωρη παραμονή του κατοικιδίου στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο.

Γ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Το Atlantis Hotel δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή ζημιών μέχρι και ποσού πενήντα ευρώ (€ 50) ανά διαμονή, η οποία επιστρέφεται στον επισκέπτη κατά τον έλεγχο του δωματίου στο check-out εφόσον διαπιστωθεί πως καμία ζημιά δεν έχει πραγματοποιηθεί κατά την παραμονή του επισκέπτη με το κατοικίδιο.

2. Εάν συμβούν ζημιές λόγω της διαμονής ενός κατοικίδιου ζώου, το Atlantis Hotel ενημερώνει τον επισκέπτη για το ποσό που οφείλεται στο κατάλυμα με βάση την έκταση των ζημιών. Ως ζημιές θεωρούνται οι μη αναστρέψιμες φθορές σε έπιπλα, σε εξοπλισμό του καταλύματος, σε υδραυλικές ή ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και σε αντικείμενα που υπερβαίνουν σε κόστος τα διακόσια ευρώ (€ 200). Ως ανώτατο όριο κάλυψης ζημιών από κατοικίδιο τίθεται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (€ 500).

3. Από τις ανωτέρω χρεώσεις εξαιρούνται ρητά σκύλοι οδηγοί τυφλών που φέρουν ενημερωμένα βιβλιάρια υγείας και έγγραφα πιστοποίησης.

Δ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που σχετίζονται με το κατοικίδιο ζώο τους. Ο επισκέπτης συμφωνεί να αποζημιώσει και απαλάσσει ρητά το Atlantis Hotel διά της υπογραφής της παρούσας από κάθε ευθύνη ή/και ζημία που επήλθε ως αποτέλεσμα του κατοικιδίου ζώου του.

2. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής κατοικιδίων, αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Αγίου Νικολάου. Ο επισκέπτης δηλώνει ότι ανέγνωσε το περιεχόμενο των όρων της πολιτικής κατοικιδίων του καταλύματος και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.