Α. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

 

Το Atlantis Hotel, που φιλοξενεί τους επισκέπτες του, φιλοξενεί ταξιδιώτες με κατοικίδια ζώα. Το Atlantis εφαρμόζει την παρακάτω πολιτική κατοικίδιων και έχει σχεδιαστεί με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Η υπογραφή της κάτωθεν πολιτικής κατοικίας είναι υποχρεωτική για την παραμονή σας στο κατάλυμα και δεσμεύει κατά τη διάρκεια της διαμονής σας σε αυτό.

 

1. Το κατάλυμα Atlantis Hotel επιτρέπει την παραμονή σκύλων μικρού μεγέθους (έως 10 κιλά), μεσαίου μεγέθους (έως 25 κιλά) και μεγάλου μεγέθους (μέχρι 35 κιλά) καθώς και μικρών θηλαστικών που διατηρούνται σε κλουβιά και δεν εξέρχονται από αυτά. Λοιώ τύποι κατοικίδιων ζώων όπως ενδεικτικά οι γάτες, τα πτηνά, οι ερπετά απαγορεύονται.

2. Σε κάθε ενοικιαζόμενο δωμάτιο επιτρέπεται αυστηρά η παραμονή σε ένα κατοικίδιο ζώο.

3. Οι επισκέπτες με κατοικίδια υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τα ενημερωμένα φυλλάδια υγείας του κατοικίδιου που συνοδεύουν την εξουσιοδοτημένη κτηνίατρο. Το Atlantis Hotel δικαιούται να ζητήσει την υποβολή ενημερωμένου βιβλίου υγειονομικής περίθαλψης σε κάθε στιγμή.

4. Η παραμονή επιτιθέμενων κατοικιδίων απαγορεύεται ρητά. Το κατάλυμα διατηρεί κάθε δικαίωμα απομάκρυνσης πελατών που συνοδεύει το κατοικίδιο ζώο το οποίο έχει εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά έναντι προσωπικού του καταλύματος ή άλλων επισκεπτών.

Β. ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

1. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για την καθαρισμό των απορριμμάτων των κατοικίδιων στο εσωτερικό του καταλύματος καθώς και σε όλους τους χώρους της ιδιοκτησίας του.

2. Τα κατοικίδια πρέπει να δεσμεύονται ή να περιορίζονται σε κάθε περίπτωση σε κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου ή επί του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η κυκλοφορία των ζώων χωρίς λουρί ή ανεπιθύμητα ζώα.

3. Τα κατοικίδια θα πρέπει να επιτηρούνται συνεχώς και σε κάθε χώρο του καταλύματος.

4. Εάν ένα κατοικίδιο έχει μείνει χωρίς επιτήρηση και ενοχλεί άλλους επισκέπτες, θα λάβετε μια προειδοποίηση από το κατάλυμα. Σε δεύτερη παραβίαση, θα υποβληθείτε σε χρέωση 100 ευρώ (€ 100) από τη διεύθυνση του καταλύματος. Ως παραβίαση της επιτηρήσεως θεωρείται ρητά και η συνεχής καβουρντίδα σε ώρες ησυχίας, ήτοι 13:30 - 17:00 και 21:00 - 10:00.

5. Απαγορεύεται ρητά για τους επισκέπτες να αφήνουν τα κατοικίδια τους στα μπαλκόνια του ενοικιαζόμενου δωματίου και στο δωμάτιο.

6. Χρησιμοποιήστε την ειδική πινακίδα «ΣΚΥΛΟΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ» στο δωμάτιό σας για να ενημερώσετε το καθαριστήριο του ξενοδοχείου ότι στο δωμάτιο βρίσκεται το κατοικίδιό σας.

7. Απαγορεύεται αυστηρά η 24ωρη παραμονή του κατοικιδίου στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο.

Γ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Το Atlantis Hotel δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή ζημιών έως και 50 ευρώ ανά διαμονή, το οποίο επιστρέφεται στον επισκέπτη κατά τον έλεγχο της αίθουσας κατά την αναχώρησή του, εφόσον διαπιστωθεί ότι καμία ζημιά δεν έχει πραγματοποιηθεί κατά την παραμονή του επισκέπτη με το κατοικίδιο.

2. Το Atlantis Hotel ενημερώνει τον επισκέπτη για το ποσό που οφείλεται στο κατάλυμα βάσει της έκτασης των ζημιών. Ως ζημιές θεωρούνται οι μη αναστρέψιμες φθορές σε έπιπλα, σε εξοπλισμό του καταλύματος, σε υδραυλικές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και σε αντικείμενα που υπερβαίνουν σε κόστος τα δύο χιλιάδες ευρώ (€ 200). Το ανώτατο όριο κάλυψης των ζημιών από το κατοικίδιο ζώο τίθεται το ποσό των πέντε οκτώ ευρώ (€ 500).

3. Από τις ανωτέρω χρεώσεις εξαιρούνται ρητά τα σκυλιά οδηγοί τυχερών που φέρουν ενημερωμένα βιβλία υγείας και έγγραφα πιστοποίησης.

Δ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις σωματικές βλάβες και / ή υλικές ζημιές που σχετίζονται με το κατοικίδιο ζώο τους. Ο επισκέπτης συμφωνεί να αποζημιώσει και να απαλλάξει ρητά το Atlantis Hotel με την υπογραφή του παρόντος από κάθε ευθύνη και / ή ζημία που υπέστη ως αποτέλεσμα του κατοικίδιου ζώου του.

2. Για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής ημεδαπής, αρμόδιο είναι τα δικαστήρια του Αγίου Νικολάου. Ο επισκέπτης δηλώνει ότι αναγνώρισε το περιεχόμενο των όρων των πολιτικών κατοικιδίων του καταλύματος και ότι δέχεται ανεπιφύλακτα.